تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

  • تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

  • گواهی دورهندارد
  • نوع ارائهآفلاین
  • شهریهدارد
  • موضوعآموزش‌های مهارتی و کاربردی / آموزش زبان
  • نوع دورهکوتاه مدت - تک درس
  • زبانفارسی

امتیاز :