تربیت متخصص تقریب مذاهب اسلامی2

  • تربیت متخصص تقریب مذاهب اسلامی2

  • گواهی دورهندارد
  • نوع ارائهآفلاین
  • شهریهندارد
  • موضوعادیان و مذاهب / مذاهب اسلامی
  • نوع دورهکوتاه مدت - تک درس
  • زبانفارسی

امتیاز :